Ketenzorg/Groninger huisartsen Coöperatie – Huisartsenpraktijk Avicenna – Paterswolde
Huisartsenpraktijk Avicenna Hoofdweg 147 9765 CB Paterswolde

Ketenzorg/Groninger huisartsen Coöperatie

Informatie voor patiënten

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) ontwikkelt, contracteert en regelt de zorg voor chronisch zieken en ouderen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Zorgverleners, waaronder uw huisarts, werken met elkaar samen om deze zorg aan te bieden. Dit gebeurt in de vorm van zorgprogramma’s, zoals Diabetes Mellitus type 2, CVRM en Astma. Ook ondersteunt de GHC huisartsen door zorg op een vernieuwende manier te organiseren. Zo is de zorg zo goed mogelijk voor u opgezet. Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet.

Waar komt u de GHC tegen?

In principe merkt u als patiënt weinig van de GHC. Ontvangt u zorg volgens één van de zorgprogramma’s of komt u hiervoor in aanmerking? U komt ook dan gewoon bij uw eigen huisarts of bij een medewerker van hem of haar, zoals een praktijkondersteuner. Uw huisarts blijft dus uw aanspreekpunt. Hij is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Als het nodig is voor de behandeling, verwijst de huisarts u digitaal door naar andere zorgverleners. Voorbeelden van deze andere zorgverleners zijn diëtisten en medisch pedicures. Als de huisarts een print van deze digitale verwijzing aan u meegeeft, dan staat de GHC hierop vermeld.

Daarnaast zult u de GHC terugvinden op het zorgkostenoverzicht dat u van uw zorgverzekeraar ontvangt. Hoe zit dit? Alle betrokken zorgverleners moeten betaald worden voor de zorg die ze leveren volgens de zorgprogramma’s. Deze betalingen zijn afkomstig van de zorgverzekeraar. De GHC is hierbij de verbinding tussen de zorgverzekeraar en de betrokken zorgverleners. Uw huisarts is één van deze zorgverleners. De GHC regelt dus dat iedereen de juiste uitbetaling ontvangt voor de geleverde zorg. Daarom staat de GHC genoemd op uw zorgkostenoverzicht. De GHC staat ook genoemd op uw zorgkostenoverzicht indien u 75 jaar of ouder bent en uw huisarts een overeenkomst met de GHC heeft voor het zorgprogramma Ouderenzorg, ook wanneer u geen gebruikmaakt van deze zorg.

Deze bedragen gaan niet van uw eigen risico af, maar worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. De zorgverlener waarnaar u wordt verwezen moet wel een overeenkomst met de GHC hebben, wanneer u de zorg vergoed wilt krijgen. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen. Denkt u dat er ten onrechte een bedrag namens de GHC op uw zorgkostenoverzicht staat? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Bescherming van uw gegevens

De GHC maakt zich sterk voor het beste behandelingsresultaat. Het verloop van uw behandeling wordt bijgehouden, zodat u samen met uw huisarts kunt zien of de gestelde doelen bereikt zijn of dat de streefwaarden bijgesteld moeten worden. Om dit te kunnen doen, registreert uw huisarts een aantal gegevens in uw dossier. Uw gegevens worden gebruikt om de declaraties van alle betrokken zorgverleners te kunnen verwerken. Medische gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde zorg in de gaten te houden. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw medische gegevens. Deze gegevens worden via beveiligde software met hen gedeeld.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de pagina Over de GHC.