Huisartsenzorg – Huisartsenpraktijk Avicenna – Paterswolde
Huisartsenpraktijk Avicenna Hoofdweg 147 9765 CB Paterswolde

Huisartsenzorg

Met welke vragen kunt u bij de huisarts terecht?

  • bij vragen over uw gezondheid of de gezondheid van uw kind;
  • bij lichamelijke of psychische klachten of verschijnselen;
  • voor informatie, overleg en uitleg over uw gezondheid;
  • voor eerste hulp en kleine ingrepen;
  • voor advies hoe u klachten kunt verminderen of voorkomen;
  • voor onderzoek en behandeling (bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en of medicijnen);
  • voor zorg, ondersteuning en begeleiding (bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen zoals diabetes of astma).

Met wie krijgt u te maken bij uw huisartsenpraktijk?

Huisarts

Met de huisarts kunt u problemen met uw gezondheid (of van uw kind) bespreken. De huisarts houdt overzicht over de totale situatie van u en uw eventuele gezin. De huisarts weet van heel veel gezondheidsproblemen wat af; hij kan u adviseren, onderzoeken en behandelen en hij weet wanneer het beter is om u door te verwijzen naar een specialist of een andere zorgverlener. Als u met meerdere zorgverleners te maken heeft, is de huisarts degene die de zorg coördineert. De huisarts beoordeelt en behandelt de meeste gezondheidsproblemen zelf.

Doktersassistente

De doktersassistente beantwoordt de telefoon en voert ook medische handelingen uit. Zij kan bijvoorbeeld oren uitspuiten, urine onderzoeken, injecties geven en de bloeddruk meten. Verder geeft zij adviezen bij veel voorkomende klachten. De doktersassistente is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de doktersassistentie beroepsgeheim.

Praktijkondersteuner

Als u een chronische ziekte heeft, kunt u te maken krijgen met de praktijkondersteuner. Zij doet de controles voor één of meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en astma. De praktijkondersteuner is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner beroepsgeheim.

Groninger Huisartsen Coöperatie

De GHC is in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de coördinatie van de ketenzorg (als het gaat om diabetes mellitus, astma /COPD en hart- en vaatziekten.) De huisartsenpraktijken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering er van.

https://www.ghcgroningen.nl/over-de-ghc/informatie-voor-patienten

Als u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen om u verder te helpen. Bijvoorbeeld met de verheldering van uw problemen en met een kortdurende behandeling. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat.
Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim.

 

Verwijzing

Zo nodig verwijst de huisarts u naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker. Of naar een specialist in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een internist, chirurg, gynaecoloog of een psychiater. U krijgt dan een verwijsbrief. In deze brief staat waarom u verwezen wordt en de vraag voor de specialist. Het kan gaan om meer onderzoek of behandeling. De verwijsbrief is nodig om een afspraak te maken met de specialist. Als de huisarts inschat dat u op korte termijn gezien moet worden, zal hij zelf (of de assistente) de afspraak voor u maken. Maar meestal moet u zelf de polikliniek van het ziekenhuis bellen voor het maken van een afspraak.

Verwijzen gaat altijd in overleg. Als u zelf een verwijzing wilt en de huisarts vindt dat niet nodig, dan legt de huisarts aan u uit waarom.

Als u bij de specialist bent geweest, voor onderzoek, een operatie of een andere behandeling, dan stuurt de specialist daarna een brief aan uw huisarts. Daarin staat de uitkomst van het onderzoek, welke operatie is uitgevoerd en hoe deze is gegaan en/of welke behandeling is gestart. Ook staat erin of er controles nodig zijn en of die door de specialist zelf gedaan worden of dat de huisarts deze kan doen.

Wat kost een bezoek aan de huisarts?

De kosten van uw huisartsenbezoek worden betaald door uw zorgverzekeraar. De huisarts geeft aan uw zorgverzekeraar door dat u bij de praktijk ingeschreven staat.

Eigen bijdrage

Een ‘eigen bijdrage’ wil zeggen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. U betaalt normaal gesproken géén eigen bijdrage voor de zorg van uw huisarts. Het is daarvoor wel belangrijk dat uw huisarts een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een huisarts die geen afspraken heeft met uw zorgverzekeraar, dan kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Voor sommige onderzoeken wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stuurt u een rekening voor die kosten.

Rekening van de huisarts

Voor een aantal zaken in de huisartsenzorg kunt u wel een rekening krijgen van uw huisarts, zoals voor het inschrijftarief en ketenzorg (bij bijvoorbeeld COPD en diabetes). Op de website van de NZa vindt u hier uitleg over.

Vergoeding medicijnen

Ook voor sommige medicijnen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kunt u zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stuurt u een rekening voor die kosten.

Sommige medicijnen krijgt u niet vergoed; u moet ze dan helemaal zelf betalen. Dat geldt voor de meeste zelfzorgmiddelen, maar ook voor sommige medicijnen op recept. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Schrijft uw huisarts een medicijn voor dat de apotheek speciaal voor u maakt? Zo’n speciaal gemaakt medicijn krijgt u soms wel en soms niet vergoed. Op apotheek.nl leest u hier meer over.

https://www.thuisarts.nl/huisartsenzorg