GGD appstore – Huisartsenpraktijk Avicenna – Paterswolde
Huisartsenpraktijk Avicenna Hoofdweg 147 9765 CB Paterswolde

Terug naar overzicht

GGD appstore

De GGD AppStore is een dienst van alle 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland. We werken samen met kennisinstituten, patiënten- en consumentenorganisaties.
https://www.ggdappstore.nl

Doel

De GGD AppStore biedt een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante, betrouwbare gezondheidsapps1 en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen).

Waarom een GGD AppStore?

Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd meer dan 100.000 apps met als label ‘gezondheidsapp’. Maar het is lastig om in dit enorme aanbod de juiste gezondheidsapps te vinden, die ook betrouwbaar, effectief zijn en zorgvuldig met je privacy omgaan. De GGD AppStore biedt daarom een platform met gezondheidsapps die voldoen aan de genoemde criteria.

Missie/visie

De beste apps voor jouw gezondheid! Alle mensen hebben het recht om zelf de regie te voeren op zijn/haar gezondheid. Ze dienen daarom gemakkelijk, begrijpelijk en overzichtelijk toegang tot e-(public) health te hebben die een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van (de regie op) zijn/haar gezondheid.

Werkwijze

In de GGD Appstore toetsen deskundige GGD professionals op een nauwkeurige, onafhankelijke en transparante manier de gezondheidsapps/websites. Zij baseren ons oordeel op een zorgvuldige toetsingsprocedure en toetsen de apps/websites op: gebruiksvriendelijkheid, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen de apps/websites, die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria, worden geplaatst in de GGD AppStore en voorzien van een herkenbaar vignet. Op www.ggdappstore.nl vind je meer informatie over onze toetsingsprocedure en een korte review per app. Ook heb je de mogelijkheid om de volledige review te downloaden. De onderzochte apps kunnen ook via andere platforms van o.a. huisartsen, zorgorganisaties en gemeenten getoond worden. De GGD AppStore is geïnspireerd door én werkt vanuit de definitie van Positieve Gezondheid2 . In opdracht van ZonMW werkt GGD AppStore samen met het NeLL aan het ‘valideren van het GGD AppStore toetsingskader’ voor preventie. Daarnaast werkt GGD AppStore samen met het NeLL en andere onderzoeks- en kennisorganisaties aan een landelijk toetsingskader voor e-health applicaties. Een korte introductie over de GGD AppStore ‘Alle apps op een rijtje in de GGD AppStore’ is te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yy3ekkrsdbY

Samenwerking

De GGDAppStore vindt samenwerking met relevante kennisinstituten en organisaties heel belangrijk. Hiermee kunnen we de kwaliteit van toetsing en de betrokkenheid van burgers waarborgen. Onze samenwerkingspartners zijn kennisinstituten en organisaties uit het hele land, die e-health applicaties van verschillende invalshoeken kunnen benaderen: van burgers, zorgprofessionals t/m onderzoekers. 1. “Een gezondheidsapp informeert, adviseert of begeleidt de gebruiker bij zijn/haar gezondheid, gezonde leefstijl en algemeen welzijn.” (Ulco Schuurmans) 2. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

https://www.ggdappstore.nl/

Publicatiedatum: 03-04-2023