Assistentie en praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Avicenna – Paterswolde
Huisartsenpraktijk Avicenna Hoofdweg 147 9765 CB Paterswolde

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Onze assistentes zijn opgeleid om een triage (uitvragen van de klachten/hulpvragen) af te nemen. Ze zullen u dan ook bij het maken van een afspraak vragen wat uw klachten zijn om te beoordelen of en op welke termijn de afspraak moet worden gemaakt. De assistente is getraind om zelfstandige behandeladviezen te geven bij klachten die niet ernstig zijn, zoals een onschuldige keelontsteking of een tekenbeet.

De assistentes houden zelf ook spreekuren, voor oa:

 • bloeddruk meten
 • wrattenbehandeling
 • wondverzorging
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek voor urineweginfecties of (SOA) screening (ochtendurine brengen voor 9.30 uur)
 • glucose of CRP-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • bloed afname
 • injecties
 • hartritme onderzoek of hartfilmpjes
 • 24 uurs bloeddrukmetingen

De praktijkondersteuner huisarts (POH) steunt de huisarts in met name de zorg voor chronische zieken en ouderen.

 • Diabetes Mellitus
 • COPD en Astma (longaandoeningen)
 • Hart en vaat ziekten
 • Ouderenzorg
 • Dementiezorg

Deze zorg noemen wij ketenzorg. Bij ketenzorg stemmen alle betrokken zorgverleners de zorg af op de behoeften van de cliënt. De huisartsen, hun assistentes en de praktijkverpleegkundigen verlenen ketenzorg aan onze patiënten.

Waarom Ketenzorg

De samenstelling van de zorgvraag verandert in Nederland en net als in andere Westerse landen wordt de zorgvraag ook steeds complexer. Er is een toenemend aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, moeten nauwgezet gaan samenwerken.
Door vooruit te denken bij zorgverlening en de zorg gezamenlijk aan te bieden, op een plek dicht bij de patiënt, bereiken we een hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

Groninger Huisartsen Coöperatie

De GHC is in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de coördinatie van de ketenzorg (als het gaat om diabetes mellitus, astma /COPD en hart- en vaatziekten.) De huisartsenpraktijken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering er van.

https://www.ghcgroningen.nl/over-de-ghc/informatie-voor-patienten

Bij de praktijkondersteuner GGZ (SPV-er) kunt u terecht voor problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid, bijvoorbeeld rouwverwerking na verlies van een dierbare, bij verlies van de gezondheid, maar ook bij burn-out klachten, depressies, slaapstoornissen of angststoornissen. U kunt rechtstreeks via de assistente een afspraak maken.

Tevens kan de huisarts u verwijzen naar de SPV-er als hij of zij vermoedt dat psychische factoren van invloed zijn op uw klachten. De SPV-er zal met u de klachten in kaart brengen.

Het resultaat van het gesprek is een advies aan de huisarts over de wijze waarop uw klachten behandeld kunnen worden.  Soms is het zo dat in overleg met u en uw huisarts wordt besloten u door te verwijzen naar een psycholoog of psychiater.

Daarnaast is er een samenwerking met een  praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) . Zij ondersteunen de huisartsen bij zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. De POH Jeugd in onze praktijk heten Willemijn Aalberts en Brigitte Steenhoff. Deze medewerkers maken een inschatting of zij een kind/ouders kan helpen of dat ze elders betere passende hulp kunnen krijgen.

Voor hulp via GGZ of bijvoorbeeld Accare kunnen de huisartsen geen verwijzing maken.  Dit traject verloopt via de POH Jeugd.