Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Avicenna – Paterswolde
Huisartsenpraktijk Avicenna Hoofdweg 147 9765 CB Paterswolde

Afspraak maken

Online zelfhulpmiddelen

Om een inschatting te maken of het nodig is om langs te komen op het spreekuur adviseren wij u om eerst gebruik te maken van de website www.moetiknaardedokter.nl
Deze website maakt gebruik van een triagesysteem die ook door onze assistentes wordt toegepast. Aan de hand van uw antwoorden kan het systeem inschatten of u gezien moet worden door de huisarts of zelf een advies en uitleg aan u geven. Daarnaast geeft de website www.thuisarts.nl betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen.
Gezien de toenemende zorgvraag stellen wij het op prijs als u bovenstaande hulpmiddelen raadpleegt. Indien u niet geholpen bent met de bovengenoemde opties, bij twijfel of overige vragen zijn wij voor u bereikbaar.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een telefonische  afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8-12 uur.
I.v.m. werkoverleg zijn wij tussen 10.00u en 10.30u  alléén voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.
Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.
Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Dit is ook de reden dat wij alleen afspraken telefonisch maken, wij vragen om niet zonder afspraak naar de praktijk te komen.

In de praktijk is in verband met de privacy geen mogelijkheid om uw klachten goed uit te vragen.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Vanwege de planning is het niet mogelijk om meer dan twee klachten per spreekuurbezoek te behandelen.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.